Африкански клон

Африкански клон

Африканският клон на Унгарската търговско-промишлена камара (известен преди като клон на юг от Сахара) е създаден на 2 ноември 2015 г. в сътрудничество с Търговско-промишлената камара в Будапеща. Целта на отдела е да насърчава икономическото сътрудничество между Унгария и страните от региона на юг от Сахара в организирана рамка. Отделът се стреми да оказва съдействие на дружествата - членове на МКИК, в различни области. Разширяването на бизнес възможностите се счита за приоритет, като за целта те организират бизнес срещи, информационни форуми, бизнес делегации и помагат на фирми. В Африканската секция на Унгарската търговско-промишлена камара на Кароли Ковач е възложено като главен изпълнителен директор на PURECO Kft да ръководи Африканската секция на камарата.