Подписано споразумение

Подписано споразумение

На 28 януари 2021 г. страните тържествено подписаха споразумение за финансиране на решаването на проблемите с пречистването на отпадъчни води в западните (Такоради) и северните (Тамале) региони на Гана с използването на унгарска технология. Понастоящем само 7-10 % от събраните в градовете отпадъчни води се пречистват правилно, поради което спешното изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води е станало наложително както от гледна точка на опазването на околната среда, така и на обществената хигиена.

Това е вече вторият проект за управление на водите в африканската страна, който се изпълнява от унгарския износител на технологии: пречиствателните станции са проектирани и изградени от консорциума Pureco-Unit за едно от най-големите частни предприятия в Гана - Jospong Group of Companies. Това е голям успех за Унгария, тъй като ганайските инвеститори са избрали унгарския износител на технологии и строител сред доста силни международни конкуренти. EXIM Унгария предоставя финансиране на строителството под формата на кредит на купувача, т.е. банката отпуска кредит на ганайския изпълнител, за да осигури изпълнението на проекта, успеха на унгарския консорциум и стабилна финансова възвръщаемост.

Познавайки местните условия и въз основа на предварително оценените нужди и възможности, технологията за пречистване на отпадъчни води, която ще бъде приложена в Такоради и Тамале, не само ще осигури на града оптимален метод за пречистване на отпадъчни води, но и ще подпомогне местното население в поддръжката и експлоатацията на системата с помощта на активни програми за образование и обучение. Изпълнението на проекта ще започне в близко бъдеще; според плановете нито в Такоради, нито в Тамале няма да се изпускат необработени отпадъчни води в околната среда. Консорциумът Pureco-Unit и групата компании Jospong вече имат опит в сътрудничеството; в момента се изгражда пречиствателна станция за отпадъчни води в Кумаси, двумилионния ганайски град. Строежът е в заключителния си етап и скоро ще започне пробната експлоатация. Реализацията на инвестицията е подкрепена и от EXIM, който отпуска кредит на купувача. 

С помощта на кредита купувач, предоставен на чуждестранния изпълнител от EXIM, унгарският консорциум може да демонстрира своята професионална компетентност, международната конкурентоспособност на унгарската технология и по този начин потенциала на унгарския износ в три африкански обекта.  Инвестициите допринасят за разрастване на експортната дейност на унгарската водна индустрия, за засилване на видимостта и признанието на унгарския технически опит и за насърчаване на достъпа до други потенциални пазари. 

Целта на EXIM Унгария е да подкрепя компаниите, които изнасят унгарски знания, стоки, технологии и услуги, като предлага кредити, застраховки и гаранции. В случая с ганайските инвестиции финансовата институция предоставя кредит и застраховка на кредита в допълнение към висококонкурентната в международен план унгарска технология за водоснабдяване.