Pureco Африка
Pureco Africa has been established

Pureco Африка

Групата компании Pureco е централноевропейска компания за водно строителство със седалище в Будапеща, Унгария. С повече от 10 свързани компании в 6 държави на два континента, Pureco Group разработва, проектира, изгражда, експлоатира и поддържа сложни проекти, свързани с водите и околната среда. Устойчивите и достъпни решения за управление на водите, предоставяни от Pureco, служат на хората в повече от 20 държави на 4 континента. Pureco Africa е създадена като дъщерно дружество на Pureco Group, за да покрива и обслужва западноафриканския пазар. Решенията, свързани с водата, които предоставяме тук, в Гана, варират от събиране на дъждовна вода, отводняване, пречистване, съхранение и рециклиране до питейна вода и отпадъчни води и пречистване на въздуха. Освен висококачествените инженерни решения, ние поставяме голям акцент върху рентабилността. Далеч отвъд устойчивото разработване и проектиране на продукти, както и производството и изграждането на сложни съоръжения, ние вземаме предвид разходите за монтаж и експлоатация, както и за поддръжка. Нашата цел е да обслужваме Гана и западноафриканския пазар, като осигуряваме по-здравословна среда за гражданите чрез нашите устойчиви технически решения.