Втори WTP в Гана
The project is designed and implemented by Pureco as a result of a partnership and contract between a Hungarian company and a Ghanaian as the first of its kind in sub-Saharan Africa firm to bring development to the people.

Втори WTP в Гана

PURECO изгражда втората пречиствателна станция за отпадъчни води в Гана. Президентът Н. Пр. Нана Аддо Данкуа Акуфо-Аддо отряза камъка за изграждането на новата пречиствателна станция за отпадъчни води в Такоради. Въз основа на продължаващото успешно професионално и техническо ганайско-унгарско сътрудничество и ползотворния диалог между Pureco Ltd. и Sewerages System Ltd., дъщерно дружество на Jospong Group of Companies, това уникално партньорство си постави за цел да изгради най-модерната, напълно персонализирана пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Такоради, за да реши екологичния и санитарния проблем на града. Според президента Акуфо-Адо "станцията ще пречиства някой хиляда (1000) кубически метра отпадъчни води, които от своя страна ще обслужват до два милиона души в общината и Западния регион".  Радваме се, че нашият опит в областта на пречистването на водите е признат и можем да работим с нашите ганайски колеги не само в Кумаси, но и в Такоради. Като се имат предвид предизвикателствата, пред които е изправен град Такоради по отношение на пречистването на отпадъчните води, PURECO, Sewerage Systems и Zoomlion заедно ще изградят ефективна, достъпна и устойчива система с ноу-хау и технологични решения, за да осигурят индивидуален проект за жителите на Такоради. Имайки предвид предложените технологии и местните и международните референции, заедно ще създадем надеждна система за пречистване на отпадъчни води, която да отговаря на нарастващите изисквания в град Такоради. Освен това чрез програмите за обучение местната работна сила ще бъде въвлечена в работата и поддръжката на станцията, поради което ще бъдат създадени нови работни места в тази много важна област, която помага на града да постигне целите си, свързани с околната среда.