ENVIA TRP е разработено от „ПЮРЕКО“ устойчиво и ефективно решение за филтриране и задържане на замърсителите в дъждовни води, изтичащи се от линейни инженерни конструкции и павирани повърхности като пътища, магистрали и паркинги. Тази уникална и рентабилна технология отговаря на отделните видове замърсявания и се управлява лесно, а задържаните субстанции се отстраняват икономично. Направена е от изключително издръжливи материали.

ENVIA TRP е в състояние да изпълни с подходяща ефективност и сигурност задачата за първично пречистване на дъждовни води. Нашето оборудване гарантира, че нивата на замърсители в отпадните води ще бъдат в рамките на посочените гранични стойности, а отделените и задържани материали ще бъдат безопасно съхранявани за времевия интервал между поддръжката и почистващите дейности. Устройството задържа и трупа опасни отпадъци, които могат да се излеят върху настилката в случай на инцидент или на аварийна ситуация, като то също така предотвратява увреждането и замърсяването на естествената и водна среда. 

 • ВИСОК КАПАЦИТЕТ 40-400 литра/секунда
 • УНИКАЛЕН ДИЗАЙН
 • ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ, ЕФИКАСНИ РЕШЕНИЯ
 • НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА
 • ЛЕСЕН МОНТАЖ
 • МАЛКИ РАЗМЕРИ
 • ВОДОУСТОЙЧИВ, ДЪЛГОТРАЙНО РЕШЕНИЕ
 • ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ, КОМПАКТЕН ДИЗАЙН
 • ПО-НИСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ В СРАВНЕНИЕ С ОБИКНОВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ

Области на приложение

 • може да се монтира в открити канавки, направени за отводняване на дъждовни води, идващи от съоръжения за линейно движение
 • приложими за контрол на изпускането и/или преливането на малки резервоари или езера, които в случай на преливане трябва да задържат възможните плаващи замърсители

Предимства на продукта

 • широкомащабен хидравличен капацитет (0-400 л/сек)
 • отстраняване на тежки метали и микропластика
 • изработен от устойчиви на корозия материали
 • необходими са по-малко строителни работи
 • необходими са по-малко земекопни работи
 • защита срещу аварийни ситуации при всички резервоари за съхранение с отворена повърхност 

Технически данни

 • Височина 800–1100 мм Широчина 1500–2600 мм Дължина 900–1350 мм Тегло 1290–3120 кг

Основни предимства

 • Здрава конструкция, компактен дизайн
 • Устойчиви на корозия материали
 • Практически неограничен експлоатационен живот
 • Ниска цена на поддръжка
 • ÉME сертифициране (HU), TSUS сертифициране (SK), техническо споразумение (RO)