ENVIA TRP

ENVIA TRP
НОВ ЕТАП В ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ

ENVIA TRP е разработено от „ПЮРЕКО“ устойчиво и ефективно решение за филтриране и задържане на замърсителите в дъждовни води, изтичащи се от линейни инженерни конструкции и павирани повърхности като пътища, магистрали и паркинги. Тази уникална и рентабилна технология отговаря на отделните видове замърсявания и се управлява лесно, а задържаните субстанции се отстраняват икономично. Направена е от изключително издръжливи материали.

ENVIA TRP е в състояние да изпълни с подходяща ефективност и сигурност задачата за първично пречистване на дъждовни води. Нашето оборудване гарантира, че нивата на замърсители в отпадните води ще бъдат в рамките на посочените гранични стойности, а отделените и задържани материали ще бъдат безопасно съхранявани за времевия интервал между поддръжката и почистващите дейности. Устройството задържа и трупа опасни отпадъци, които могат да се излеят върху настилката в случай на инцидент или на аварийна ситуация, като то също така предотвратява увреждането и замърсяването на естествената и водна среда. 

Прочетете повече