пречиствателната станция Враца

 пречиствателната станция Враца

Унгарски експерти завършиха разработването и модернизацията на пречиствателната станция за отпадъчни води във Враца, България. Съоръжението обслужва 60 000 жители и е построено през 1968 г. Машиностроенето, контролно-измервателните прибори и системите за управление на станцията са модернизирани от Pureco Ltd. Екипът на "Пюреко" ООД отговаряше за управлението, доставката, модернизацията и инсталирането на моторизирани и ръчни шлюзове, груби и фини решетки, транспортьори, дехидратори за пясък/шлам, вентилатори, подвижни мостове, утаители, помпи, смесители, клапани, системи за обезводняване и аерация на утайките, както и за технологията на електрическото управление. В резултат на строителните работи капацитетът на станцията е увеличен, а качеството на пречистената вода отговаря във всяко отношение на европейските стандарти. Камионите, превозващи продуктите и оборудването, отпътуваха за Враца през последната седмица на юли. За нас е удоволствие да подкрепим един международен проект в България с нашия опит и знания.