Услуги

„ПУРЕКО“ предлага най-различни нива на персонално обслужване предвид значението на интеграцията.Работим с вас и се фокусираме върху поддръжката на вашата система, така че тя да работи с максимална производителност и при най-ниска цена на собственост  - от възникването на вашата идея, през проектирането, внедряването, експлоатацията и техническото обслужване. Ние не предлагаме само специални продукти и технологии в областта на устойчивото развитие на водите, а предоставяме също така консултантски услуги по водно инженерство и програми за обучение на нашите партньори. Подхождаме системно към проблемите, застрашаващи нашите води, и акцентираме върху сложността и всеобхватността на тяхното управление. Не разглеждаме единствено икономическите аспекти, тъй като нашите решения за развитие отчитат екологичните стойности на екосистемата и нейните характеристики, което ни позволява да предоставим уникални и насочени към клиента решения. Поемаме отговорност за своевременната, рентабилна и устойчива реализация на вашите проекти.

Услугите на Pureco - Oбщо решение

Консултантски услуги в областта на водния инженеринг

Подготовка на проекти, предпроектни проучвания и планиране

 • екологични прегледи, провеждане на изпитателни операции, тестове за ефективност, вземане на проби и анализиране на води,
 • посещения на място и оценки
 • изготвяне на предварителни, идейни и подробни проекти, строителни планове
 • финансово -икономическо планиране и подготовка на проекти

Икономическо планиране

 • Разходи за жизнения цикъл (LCC)
 • Сравнение на динамичните разходи (DCC)
 • Анализ на разходите и ползите (CBA)
 • Анализ на опциите, анализ на процента на възвръщаемост
 • Финансово планиране, анализ на чувствителността
 • Анализ на риска
 • Оценка на външните фактори
 • Методологии за оценка на околната среда, оценка на социално-икономическото въздействие 

Техническа поддръжка

 

 • техническо състояние, оценка на ситуацията
 • преглед и оптимизация на съществуваща инфраструктура, технологични, дългосрочни програми за подновяване на активи 
 • програми за подобрения
 • графици за намаляване на замърсяването
 • комплексна обществена мрежа и системно планиране 

Оперативна поддръжка

 • канализационен капацитет и развитие на качеството
 • модернизация на технологиите и повишаване ефективността на съществуващите съоръжения
 • лицензиране и управление на официални процедури
 • контрол на разделителното оборудване
 • извличане на опасни отпадъци, транспорт, законно депониране 

Съдействие при техническо обслужване

 • технологично обновяване на остарели конструкции
 • подобряване работата и ефективността на оборудването
 • наблюдение върху функционирането на съществуващите операционни системи
 • акредитирано пробовземане, лабораторни тестове
 • съставяне на заключителни доклади за проверка