Относно "Пуреко" Ние се отнасяме с уважение към водата

„Пуреко Лимитид“ е 100 % унгарска компания, основател на над десет (10) частично притежавани от "Пуреко Груп" дружества, които 
разработват, произвеждат и продават устойчиви и достъпни решения, продукти и технологии за управление на водите в шест (6) държави на два ( 2) континента. В допълнение към това, компанията изпълнява също така сложни водни и еклогични проекти, а нейните собствени разработки и частично патентовани продукти и решения се използват както за опазване на околната среда, така и за устойчивото и достъпно управление на общински, промишлени и селскостопански води в над двадесет (20) държави на четири (4) континента.
          
Решенията варират от събиране, пречистване, съхранение и рециклиране на дъждовни води до системи за събиране и разпределение на питейни и отпадни води. Пречистването и рециклирането на всички питейни, промишлени, отпадни и депонирани води е част от нашата дейност (www.purecoreferences.com). Наред с намирането на висококачествени инженерни решения, „ПЮРЕКО“ поставя също така и голям акцент върху ефективността на разходите.
Отчитането на разходите за монтаж, експлоатация и поддръжка надхвърлят рентабилността на продуктовите разработки, проектирането, производството и изграждането на сложно оборудване.

Предоставяме финансиране за нашите решения, особено в случаите на международни продажби на нововъзникващи пазари (ние сме първата компания в Унгария, реализирала международен проект за пречистване на отпадъчни води, финансиран чрез отпуснат от EXIM  клиентски заем, като ние също така притежаваме опит и в изпълнението на международни проекти, базирани на заеми за обвързана помощ).

Кликнете ТУК, за да прочетете информацията относно нашето продуктово портфолио. 

Управление на дъждовните води

Управление на дъждовните води

Дъждовните води са единственият възобновяем воден източник, но заплахата от замърсяване на нашите глобални повърхностни и подпочвени води и риска от изчерпване на водоносните пластове непрекъснато се увеличава. Валежите, падащи върху павирани повърхности, често се замърсяват, като тяхното събиране и евентуално рециклиране/повторна употреба се явява истинско предизвикателство, наред с почистването и проникването на неизползваната вода. Нашата цел е да опазим околната среда и да управляваме правилно дъждовните води. Предлагаме патентован продукт (маслоотделител) за пречистване на дъждовни води, специални системи за обезводняване на общински промишлени повърхности, комбинация от стоманени резервоари и бетонов маслен сепаратор, уникални дренажни системи и тръби за дъждовна вода, оборудване за инфилтрация и съхранение, което може да се използва и за пожарна вода, както и специални продукти за изчистване на дъждовните канали от пластмаса. 

Пречистване на питейна вода

Пречистване на питейна вода

Чиста питейна вода за всички! Има няколко начина за защита и съхранение на съществуващите водни ресурси и за осигуряване на питейна вода. От инженерна гледна точка тази задача се отнася преди всичко до разработването на устойчиви, ефективни и екологично чисти проекти, технологии и решения за управление на водите. В областта на пречистването на питейни води „Пюреко“ предлага специални мембранни решения, както и съществуващи мобилни системи за пречистване на води в контейнери, осигуряващи питейна вода от всякакъв вид повърхностни води, които също така рециклират и използват повторно вторичните водни източници за селскостопански или промишлени приложения. В допълнение към това ние предлагаме и специална технология за отстраняване на арсен и флуорни съединения. Наред с пречистването на води, в предишни наши проекти ние постигнахме успехи в проектирането и изграждането на мощности за поемане на речни повърхностни води и на машинни съоръжения за водно пречистване.

Пречистване на отпадни води

Пречистване на отпадъчни води

Изхождайки от нашите експертни познания и продукти, ние предлагаме както реконструкция на остарелите пречиствателни станции, така и изграждане на нови системи за обработка на канализационни, отпадни или септични води. Предоставяме и поддържащи услуги за компаниите, които се занимават с експлоатацията и поддръжката на тези системи. Технологии за пречистване на битови отпадни води: извършваме механично почистване, биологично пречистване (технология с активна утайка, SBR, системи с фиксиран филм, мембранни биореактори), третична обработка и третиране на излишната аеробна утайка. За по-висока ефективност: технологията BIOCOS (комбинирана биологична система) представлява подобрена версия на процеса за аеробна активна утайка, съчетаващ предимствата на традиционните поточни системи и басейна SBR. Имаме и специално решение за пречистване на събраните септични води по самоуправляващ се начин.

Водоснабдяване

Водоснабдяване

Гарантираме надеждни и дълготрайни решения при водопроводни тръби, използвани както за питейна вода, така и в канализационните мрежи. Устойчивите свойства на предлаганите от нас тръби от ковко желязо, иновативните продуктови технологии и натрупаният професионален опит при работа с нашите клиенти ни правят точният партньор в областта на водната промишленост и дълбоко фундиране.  Останалите видове тръби,  направени от подсилена пластмаса със стъклени влакна, са едно икономично и ефективно решение за извършване на водоснабдяване с ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Пречистване на въздуха

Пречистване на въздуха

Извършването на промишлени дейности без миризми става възможно благодарение на комплексното решение за пречистване на въздуха чрез биофилтри „Вентус“. Неприятните миризми често се свързват с индустрията, най-вече в областта на събирането и пречистването на битови отпадни води, в станциите за обработка на утайки, в близост до канализационни системи, сметища и компостиращи инсталации, в хранителната или химическата промишленост. Биофилтърната система „Вентус“, използваща биоразградимостта на микроорганизмите, е едно екологично, устойчиво и безопасно решение за премахване на проблемите с миризмите. Първите ни биофилтри „Вентус“ бяха тествани в построени от нас помпени и пречиствателни станции. Веднага след първото успешно изпробване, ние допълнихме продуктовата гама и сега вече разполагаме с пет различни стилизирани биофилтърни единици, които използват биоразграждането за третиране на наситения с миризми въздух с биомаса.

Други продукти и технологии

Други продукти и технологии

Предлагаме широка набор от допълнителни изделия, като например канални решетки, капаци на ревизионни отвори и решетки за канали. Те се доставят от различни производители, но са съобразени с нашия продуктов асортимент. Ако имате нужда от тези продукти, моля свържете се с нашите колеги и се консултирайте относно намирането на най-подходящите решетки и капаци.